Användarvillkor Mobilsamåkning

För att det ska vara tryggt och smidigt att mobilsamåka finns det några självklara regler som det är viktigt att alla följer. Om någon mot förmodan inte följer reglerna ska detta anmälas, allt för att Mobilsamåkningen ska förbli så bra som möjligt.

 

Som chaufför ansvarar du för att:

 • Följa gällande trafiklagar.
 • Din bil är trafikförsäkrad. (Om en passagerare skadas betalas trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring.)
 • I största möjliga mån komma till avtalad hållplats i rätt tid.
 • Snarast anmäla:
  • försening på mer än 5 minuter, eller
  • inställd resa
   direkt till bokade passagerare eller under Status > Mina körningar.

 

Chaufför som kör barn ansvarar för att:

 • Meddela målsman vid försening eller om resan ställs in. Vid inställd körning får chauffören inte lämna ett barn innan målsman (eller någon målsman skickat) har anlänt till hållplatsen, om ni inte kommit överens om annat. Målsmans tfn. står alltid i bokning-SMSet.

 

Som passagerare ansvarar du för att:

 • Vara på rätt hållplats vid avtalad tid.
 • Snarast avboka en resa som inte ska utnyttjas.

 

Som samåkare (chaufför och/eller passagerare) ansvarar du för att:

 • Inte sprida telefonnumren som syns i Mobilsamåkningen utan innehavarens godkännande.
 • Snarast anmäla om någon missköter sig.
  Exempel på vad som absolut måste anmälas är om någon bryter mot trafiklagar.
  Men anmälas bör även saker som t.ex. upprepade förseningar, många inställda resor etc.

  Anmälan om att någon missköter sig görs genom att fylla i formuläret under fliken ”Support & utveckling" eller genom att kontakta en byadministratör.
  De lokala byadministratörerna samt Mobilsamåkning har rätt att varna eller stänga av användare som missköter sig.

 

Sekretess

Vill du inte att ditt mobilnummer ska synas i SMS:en ska du bocka för rutan ”Hemligt nummer” i registreringsformuläret.

Målsman är dock tvungen att ange mobilnummer för sitt barns boknings-SMS.

 

Betalning

Varje användare har ett saldo där åkta och körda resor kvittas mot varandra. Mellanskillnaden faktureras eller utbetalas kvartalsvis.

En avgift om 5 kr/resa tas från passageraren och går till Mobilsamåkning AB för att täcka framförallt SMS-kostnader.

 

 • I och med godkännande av dessa användarvillkor lovar du att betala dina ev. fakturor från Mobilsamåkning, inkl. kostnader för de barn som är kopplade till ditt konto. Vid påminnelse tas en påminnelseavgift om 35 kr + moms ut.

 

Mobilsamåkning följer Personuppgiftslagen (PUL)

När du skapar ett konto hos Mobilsamåkning lämnar du uppgifter om dig själv som Mobilsamåkning sparar i sin databas. Mobilsamåkning behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande

persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Mobilsamåkning AB samt den de som utsetts till lokala byadministratörer, i egenskap av personuppgiftsansvariga, använder uppgifterna inom Mobilsamåkningen. De personuppgiftsansvariga får inte använda dina personuppgifter till något annat ändamål.

 

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Detta görs enklast genom att skicka ett mejl till info@mobilsamakning.se

 

Uppdaterade 2013-09-13